Safeta Obhodjas
Bosnian Safeta Obhodjas

SAFETA OBHOĐAŠ

Biografija:

Safeta Obhođaš je rođena 1951. godine na Palama, u blizini Sarajeva. Između 1980. i 1992. godine objavila je više radio-drama i priča kao i  zbirku pripovijetki "Žena i tajna", izdavač ”Veselin Masleša”, Sarajevo. Za priče i radio-drame je dobila nekoliko nagrada, između ostalih 1987. nagradu "Zija Dizdarević" za priču "Australijska zeba". U jesen 1992. godine je pod pritiskom srpskih nacionalista morala zajedno sa porodicom napustiti Pale. Od kraja 1992. živi i radi u Njemačkoj, u gradu Wuppertalu. Osim literarnog stvaralaštva, posebno mjesto u njenom radu zauzima i angažman prezentiranja bosanske kulture u njemačkoj kulturnoj sredini. Istovremeno se angazira i za bolji položaj i bolje obrazovne mogućnosti muslimana u Evropi. U to spadaju brojne literarne večeri, posjete njemačkim školama, projekti sa njemačkim i bosanskim kolegama. Rado se odaziva pozivima bosanskih kulturnih institucija u Njemačkoj i Americi za predavanja i čitanja na bosanskom, njemačkom i engleskom jeziku.

 

Objavljena djela:

Na bosanskom jeziku:

 • 1987. ”Žena i tajna”, pripovijetke, ”V. Masleša”, Sarajevo
 • 1999. ”Šeherezade u zemlji dugih zima”, roman, ”Bosanska riječ”, Tuzla
 • 2001. ”Legende i prašina”, knjiga-mozaik, ”Bosanska riječ”, Tuzla
 • 2006. ”Trbušna plesačica”, roman, ”Bosanska riječ”, Tuzla
 • 2008. ”Džamilin uzor”, pozorišni komad, Amatersko pozorište ”Theater Art” Sanski Most
 • 2012. Žena i kalem – Lik žene u bošmkačkoj književnoj baštini. “Bosanska riječ”, Tuzla
 • 2014. Turkonijemac u bosanskom ofsajdu, omladinski roman, “Bosanska riječ” Tuzla
 • Od 2015. kolumna na Webstranici “Bošnjačko oko” “Iseljavanje Bošnjaka u Tursku” literarno i dokumentarno 

Na njemačkom jeziku

 • 1995. ”Hana”, Roman, Izdavač ”Melina”, Ratingen
 • 1996. ”Das Gehemnis – die Frau”, org. ”Žena i tajna”, pripovijetke, Izdavač ”Melina”, Ratingen
 • 1996. ”Rache und Illusion – ein bosnisches Gastmahl”, org. Na jednoj bosnakoj gozbi,
  Roman, Izdavač ”Melina”, Ratingen
 • 1997.  ”Scheherezade im Winterland” org. ”Šeherezade u zemlji dugih zima”, roman,    Izdavač ”Melina”, Ratingen
 • 2002. ”Džamilas Vorbild”, org. Džamilin uzor”, pozorišni komad, Wupper-Theater, Wuppertal
 • 2002. ”Legenden und staub”, Org. ”Legende i prašina”, Izdavač ”LIT Verlag”, Muenster
 • 2009. ”Frauen aus der Karawane Sinais”, na bosanskom Žene iz Sinaj-karavana”, pripovijetke, Izdavač NordPark Verlag, Wuppertal
 • 2009. ”Ketten reissen nie von selbst”, na bosanskom: ”Lanci se ne kidaju sami od sebe”, Audio-knjiga, NordPark Verlag, Wuppertal
 • 2007. i 2009. je uz podršku Fondacije Dr. Werner-Jackstaedt radila sa ucenicima dvije gimnazije u Wuppertalu na projektu zajedničkog pisanja knjige. Dvije price: ”Putovanje u   Afganistan” i ”Odjeća čini gospodića – još uvijek” su stvorene u okviru tog projekta.

Kao potporu svom književnom stvaralaštvu i angažmanu u povezivanju kultura, Safeta Obhođaš je dobila nekoliko radnih stipendija, naprimjer: 1996. stipendiju Ministarstva za kulturu NRW. 1997.

je boravila u ”Kući literature”, Stuttgart, 1998. u ”Selu umjetnika”, Schoeppingen. 2009. Je za CD-projekt ”Lanci se ne kidaju sami od sebe” dobila podršku Fondacije Dr. Werner-Jackstaedt.